70% Rabatt ✓Snabb leverans ⛟ ✓ Fri frakt över 499 kr.

Integritetpolicy

INTRODUKTION

Vi på SWEVALI ab vet att du bryr dig om hur personuppgifter om dig används och delas och vi uppskattar ditt förtroende för oss att göra det noggrant och förnuftigt. Detta dokument beskriver vår integritetspolicy i samband med behandling av personuppgifter om kunder och andra användare av vår webbshop och digitala tjänster, inklusive medlemmar. För tydlighetens skull, observera att denna sekretesspolicy inte gäller behandling av personuppgifter om anställda, konsulter, leverantörer eller tjänsteleverantörer. Sekretesspolicyn kan uppdateras då och då, och vi rekommenderar att du kontrollerar den här sidan regelbundet för att hålla dig uppdaterad om alla ändringar vi kan ha gjort.


VILKA ÄR VI?

SWEVALI ab är ett svenskt företag med följande företag och kontaktuppgifter:

 • SWEVALI ab
  svenskt företags registreringsnummer: 559250-8674
  industrigatan 44b, 571 38 Nässjö
  e-post: [email protected]

Denna sekretesspolicy gäller insamling och vidare behandling av personuppgifter om dig som samlas in på något sätt eller från andra källor av SWEVALI ab.

Personuppgifterna kan samlas in av SWEVALI ab och kommer sedan att behandlas i en central databas som hanteras för våra räkning.


KONTAKTA OSS?

För frågor angående denna sekretesspolicy eller dina rättigheter som registrerad ber vi dig att kontakta vårt kund serviceteam via e-post på [email protected] eller genom att använda kontakt formulären under “kontakta oss” på vår hemsida www.swevali.se/com.


VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Vi kan samla in följande kategorier av personuppgifter om dig:

Din grundläggande information, det vill säga ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ålder och annan demografi. Information om dina intressen, mätningar och preferenser.

Information om din interaktion med oss, t.ex. Vilka produkter du köper online eller i butiken, betalningsinformation, retur, konsumenttjänst kontakter, undersöknings information..

 • Information om dig från sociala nätverk etc., t.ex. Kommentarer eller beteenden, som vi samarbetar med.
 • Information om dina digitala aktiviteter, såsom webb historik, e-postaktivitet och fysisk närvaro, genom cookies, pixel taggar och liknande tekniker som fyrar och wifi-åtkomst punkter, inklusive IP-adresser och Mac-adresser.

Vi dela ej dina personuppgifter om dig med någon annan förutom dem som beskrivs i denna sekretesspolicy.


HUR ANVÄNDER VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

Informationen om dig kan användas för följande ändamål:

 • Behandling av order, fordringar och returer
 • Administration av ditt medlemskap i vårt lojalitets program, inklusive att ge dig fördelar
 • Tillhandahållande av olika funktioner och tjänster på webbplatsen
 • Tillhandahållande av nyhetsbrev, kommunikation via andra kommunikations plattformar och tjänster som du då och då begär
 • Konsument analys och segmentering
 • Marknadsföring av varor och tjänster
 • Skräddarsy innehållet i nyhetsbrev, annan kommunikation och andra medier, t.ex. Webbplatser
 • Erbjuder kundsupport och kommunikation
 • Utvärdera och utveckla våra produkter och tjänster

Behandlingen av dina personuppgifter kommer i vissa fall att vara nödvändig för att ingå eller utföra ett avtal med dig, t.ex. För att slutföra beställningen i vår webbshop. Behandlingen kan också vara nödvändig för att följa en begäran från dig, t.ex. För att skicka nyhetsbrev, för att ge dig information som är skräddarsydd för dina intressen, eller för att ge dig fördelar som en del av ditt medlemskap i vårt lojalitets program. Dessutom kan behandlingen av dina personuppgifter baseras på våra legitima intressen för att göra oss klokare om våra konsumenter och för att utveckla och utvärdera våra produkter och tjänster samt genomföra statistik och analyser.


KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING

Om du ger ditt samtycke kommer vi att kommunicera med dig för marknadsförings ändamål via e-post, vanlig post, telefon (inklusive via textmeddelanden). Du kan hantera dina prenumerationer i medlems inställningarna för ditt konto. Om du helt vill avstå från att ta emot kommunikation från oss, bör du ta bort ditt konto.


HUR DELAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION

Som nämnts ovan kan vi dela personuppgifter om dig inom företaget.

Vi kan dela dina personuppgifter med tredjeparts leverantörer som kreditkortsföretag och rederier för att slutföra dina beställningar och genomföra leveransen.

För det enda syftet att stödja våra affärsverksamheter kan tredjeparts behandlare behandla din information, men endast i den utsträckning som är nödvändigt för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Vi har rutiner för att säkerställa att dessa tredjeparts processorer värdesätter din integritet.

Vi kan också dela din personliga information med tredje part som hjälper oss med marknadsföring mot dig, till exempel sociala nätverk. Vi kommer alltid att se till att sådana tredje parter endast använder personlig information för att marknadsföra våra varor och tjänster i enlighet med våra instruktioner.

Vi kan använda och avslöja personlig information till parter som är kopplade till den föreslagna eller faktiska finansieringen, försäkring, försäljning, överlåtelse eller annan avyttring av hela eller delar av vår verksamhet eller tillgångar, i syfte att utvärdera och / eller genomföra den föreslagna transaktionen. Våra efterträdare eller tilldelade personer kan använda och avslöja din personliga information för liknande ändamål som de som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Vi säljer, delar eller överför inte din personliga information till någon tredje part förutom som beskrivs i denna sekretesspolicy.


NÄR RADERAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION

Lagringen av dina personuppgifter beror på syftet med behandlingen.

Först och främst kommer vi att lagra dina personuppgifter så länge vi enligt lag är skyldiga att göra det. Till exempel är vi skyldiga att behålla information om försäljning under en viss tidsperiod för att följa gällande bokförings regler.

Vi kan också behålla dina personuppgifter om det behövs för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om det inte finns några tillämpliga rättsliga skyldigheter eller rättsliga anspråk kommer vi att lagra personuppgifterna under ditt medlems abonnemang och i 24 månader därefter.

Personuppgifter, som inte är föremål för en juridisk skyldighet eller rättsliga anspråk och som inte är kopplade till ett medlems abonnemang, kommer att sparas i 24 månader. E-postadresser som tillhandahålls via tjänsten “e-postpåse”, “e-postlista” och “e-postmeddelande” kommer att raderas när e-postmeddelandet har skickats.


INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Vi kommer eventuellt överföra dina personuppgifter till länder utanför eu / EES. När vi gör detta kommer det antingen att vara till ett land som av myndigheterna anses tillhandahålla en adekvat skyddsnivå eller omfattas av ett skriftligt databehandlings avtal som innehåller skyldigheter för den avslöjande och mottagande parten. Avtalet kommer att baseras på “standard contractual clauses” som godkänts av europeiska kommissionen eller liknande.


COOKIEPOLICY

Vi samlar in information, inklusive personuppgifter, om dig genom cookie. Vänligen läs cookie policyn som gäller de kommunikationsmedel som du använder för att interagera med oss. Läs mer: https://swevali.se/cookie-policy/


DINA RÄTTIGHETER SOM DATAEMENT

När som helst har du rätt att återkalla alla samtycken du har gett med avseende på vår användning av dina personuppgifter.

Dessutom har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter och få information om hur vi behandlar dem. Du kan också ändra personuppgifterna om de är felaktiga, och du kan be oss att begränsa eller upphöra med behandlingen av dina personuppgifter eller ta bort dem samt motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter, inklusive behandling i syfte att direkt marknadsföring och profilering relaterad till sådan direktmarknadsföring. Du kan också be oss att lämna ut personuppgifterna i ett maskinläsbart format.

För att ändra dina medlems abonnemang eller att helt och hållet välja bort ditt medlemskap och / eller från att ta emot marknadsförings kommunikation, vänligen meddela oss genom att ändra dina preferenser i relevant avsnitt på den relevanta webbplatsen eller klicka på länken i alla våra nyhetsbrev för att välja -av den specifika tjänsten. På grund av e-postproduktionsscheman kan du fortfarande få e-post som redan är i produktion.

Du kan alltid motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsförings ändamål.

Vår kontaktinformation anges ovan i avsnittet “hur man kontaktar oss”.
Du kan också lämna in ett klagomål till en behörig dataskyddsmyndighet.


HUR SKYDDER VI DIN INFORMATION?

Vi bryr oss om skyddet av dina personuppgifter och kommer att tillämpa industristandard säkerhetsåtgärder för att säkerställa adekvat skydd av dina uppgifter.


ÖVRIGA HEMSIDOR

Våra webbplatser etc. Kan innehålla länkar till andra webbplatser som ligger utanför vår kontroll och som inte omfattas av denna integritetspolicy. Om du besöker andra webbplatser med hjälp av länkarna som tillhandahålls kan operatörerna av dessa webbplatser samla in information från dig som kommer att användas av dem i enlighet med deras integritetspolicy, som kan skilja sig från vår.


NÅGRA FRÅGOR?

Vi är alltid glada att höra från dig och välkomnar alla frågor, kommentarer och oro angående sekretess. Besök vår kontaktsida eller skriv till oss på kontaktinformationen som nämns i avsnittet “hur du kontaktar oss” ovan.

Om din förfrågan rör en viss gruppenhet, vänligen ange detta när du kontaktar oss.


';