70% Rabatt ✓Snabb leverans ⛟ ✓ Fri frakt över 499 kr.

General Product Care InformationLEATHER


  • Direct exposure to humidity, moisture, sweat and heat may transfer color or charge the shape of the product.
  • Direct exposure to sunlight or illumination may discolor the product.
  • Alkohol and oily substances, such as perfumes or cosmetic products, may damage or contaminate the product.
  • External fraction may cause color transfer, contamination and abrasion, especially for brightly colored products.
  • Products may undergo wear due to external friction or shocks.LÄDER


  • Direkt exponering för luftfuktighet, fukt, svett och värme kan överföra färg eller ladda produktens form.
  • Direkt exponering för solljus eller belysning kan missfärga produkten.
  • Alkohol och oljiga ämne, som parfym eller kosmetiska produkter, kan skada eller förorena produkten.
  • Extern fraktion kan orsaka färgöverföring, förorening och slitning, särskilt för ljusfärgade produkter. 
  • Produkter kan undergå slita på extern friktion eller Chock.
';