❤️2 FOR 1 ON JEWELRY✔️Fast shipping


Email us!


Welcome to SWEVALI. We are here to help you.

Write to us, we will respond within 24 hours.

Email : [email protected]

Address 

Industrigatan 44B, 57138 NässjöVanligaste Frågor, Svenska 
Vi har samlat svar på de vanligaste frågorna för att underlättar ditt köp hos oss. Har du frågor som vi inte har tagit upp här så är du varmt välkommen att höra av dig till oss via e-post eller chatt. Vi besvarar din fråga inom 24 timmar!

Hur vet jag om accessoarer är för herr eller dam?
Under alla våra accessoarer finns en beskrivning där vi anger om det är dam, herr eller unisex, det flesta av våra produkter är unisex och kan bäras av både herr och damer.

Är det möjligt att justera storleken på accessoarer?
Många av våra produkter är one size vilket innebär i praktiken att det är en storlek, under varje produkt beskriver vi vad det är för storlek och om storleken är justerbar så anger vi det under produkten i beskrivningen.

Är smycken verkligen silver?

De flesta av våra smycken är äkta silver, vi använder oss av silver och st. Stil. Det anges tydligt under detaljer på varje produktsida vilket material det är tillverkat av.

Vad är det för läder?

Vi använder oss av ko läder som är behandlad och omgjord I olika mönster, från Italien.

Hur lång är leveranstiden? Är det möjligt att spåra paketet?
Vi använder oss av Postnord som leverantör av våra produkter. Vi har en leveranstid från 1–3 dagar. Beställningar som görs under röda dagar skickas på första arbetsdag efter helgdagar. Du får ett spårnings nummer och information om hur du spårar din beställning via e-post när produkten skickas ifrån lager. Upplever du några förseningar eller konstigheter tveka inte att höra av dig med din beställningsnummer i chatten eller mejla gärna oss.

Har ni mottagit min beställning?
Vi skickar ut en orderbekräftelse till den e-postadress som uppgavs vid köp inom några minuter efter slutfört köp. Har du inte mottagit någon kontakta oss så ordnar vi det.

Kan jag ändra eller avbryta en beställning?
Det är sällan möjligt då alla beställningar skickas omgående för snabbast möjliga leverans men vi finns för att hjälpa till så kontakta vår kundtjänst så löser dem det.

Jag är intresserad av en produkt som är slutsåld, hur gör jag?
Vad roligt att du är intresserad av våra produkter, anledning att den är slutsåld är för just den produkten är väldigt populär hos oss. Kontakta vår kundtjänst via chatt eller mejl och gör en intresseanmälan så kommer kundtjänsten att höra av sig till dig så fort vi har produkter hemma igen!

Vilka länder kan jag beställa till?

För tillfället så levererar vi endast inom Europa, bor du utanför EU och är intresserad hör av dig till vår kundtjänst så ska vi nog hjälpa dig med din beställning.

Ingår förpackningen med leveransen?
Självklart! Vi packar din beställning noggrann och skickar den I en snygg förpackning.

Jag vill beställa en produkt och skicka den till min partner finns den möjligheten hos er?
Självklart! Skriv till oss dina önskemål så ska vi nog lösa det! Vi har samarbete med välkända aktorer på marknaden som levererar våra produkter efter dina önskemål.

Hur tar jag hand om min produkt?
För att ta hand om din produkt rekommenderar vi att du undviker exponering för extrema temperaturer, slipande ytor, fukt och oljebaserade förhållanden. Vi applicerar fyra lager av ett läderskyddstätningsmedel på varje produkt innan vi levererar. För att behålla det bästa utseendet under en längre tid rekommenderar vi att du torkar ner dina lädervaror försiktigt med en lätt fuktig trasa eller applicerar fler läderskyddsprodukter I framtiden efter en viss användning.Common questions, English 
We have collected answers to the most common questions to facilitate your purchase with us.  If you have questions that we have not raised here, you are warmly welcome to contact us via e-mail or chat.  We will answer your question within 24 hours!

How do I know if accessories are for men or women?
Under all our accessories there is a description where we state whether it is women, men or unisex, most of our products are unisex and can be worn by both men and women.

Is it possible to adjust the size of accessories?
Many of our products are one size, which in practice means that it is one size, under each product we describe what the size is and if the size is adjustable, we state it under the product in the description.

Is jewelry really silver?
Most of our jewelry is genuine silver, we use silver and pcs.  Style.  It is clearly stated under details on each product page which material it is made of.

What is leather?
We use cow leather that is treated and redone in different patterns, from Italy.

How long is the delivery time?  Is it possible to track the package?
We use Postnord as a supplier of our products.  We have a delivery time from 1-3 days.  Orders placed during red days are sent on the first working day after public holidays.  You will receive a tracking number and information on how to track your order via e-mail when the product is sent from stock.  If you experience any delays or strangeness, do not hesitate to contact us with your order number in the chat or feel free to email us.

Have you received my order?
We will send out an order confirmation to the e-mail address provided when purchasing within a few minutes of completing the purchase.  If you have not received anyone, contact us and we will arrange it.

Can I change or cancel an order?
It is seldom possible as all orders are sent immediately for the fastest possible delivery, but we are there to help, so contact our customer service and they will solve it.

I'm interested in a product that is sold out, how do I do that?
What fun that you are interested in our products, reason that it is sold out is because that particular product is very popular with us.  Contact our customer service via chat or email and register your interest and the customer service will contact you as soon as we have products at home again!

Which countries can I order to?
At the moment, we only deliver within Europe, if you live outside the EU and are interested in contacting our customer service, we will probably help you with your order.

Is the packaging included with the delivery?
Obvious!  We pack your order carefully and send it in a nice package.

I want to order a product and send it to my partner, do you have that option?
Obvious!  Write us your wishes and we will probably solve it!  We work with well-known players in the market who deliver our products according to your wishes.

How do I take care of my product?
To take care of your product, we recommend that you avoid exposure to extreme temperatures, abrasive surfaces, moisture and oil-based conditions.  We apply four coats of a leather protection sealant to each product before we deliver.  To maintain the best appearance for a long time, we recommend that you gently wipe down your leather goods with a slightly damp cloth or apply more leather protection products in the future after a certain use.


';